• 1393/08/20
  • 1393/08/20
  • 1393/08/20
  • 1393/08/20

امروزه استفاده از فناوري­هاي نوين براي ارتقاء ايمني رانندگي به يك ضرورت در سطح جهان مبدل شده­است. كاهش ميزان تصادفات با استفاده از روش­هاي سنتي محدود بوده و پيشرفت در اين زمينه بدون استفاده از فناوري امكانپذير نمي­باشد. از اينرو كشورهاي مختلف توسعه­يافته و يا در حال توسعه به روش­هاي مبتني بر فناوري جديد در زمينه­هاي مختلف ايمني رانندگي مانند آموزش و خودرو توجه ويژه­اي دارند. با توجه به هزينه­هاي بسيار بالايي كه از جانب حوادث رانندگي بر اقتصاد يك كشور وارد مي­آيد، استفاده از فناوري­هاي نوين يك سرمايه­گذاري مطمئن در امر ايمني رانندگي مي­باشد. اهميت اين بحث در خصوص كشور ايران كه از لحاظ شاخصه­هاي ايمني در وضع بسيار بدي در جهان قرار دارد دوچندان است. برنامه­ريزي براي استفاده از فناوري­هاي پيشرفته در زمينه ايمني رانندگي مستلزم مشاركت دانشگاه­ها و شركت­هاي دانش­بنيان است. از اينرواين گروه بر آن است تا با مطلعات كارشناسي شده در زمينه ايمني راه­ها، در به روز رساني و ايجاد يك برنامه جامع براي ايمني رانندگي كشور گام مؤثري بر دارد.
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.